กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชลธิชา หยูทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิภาวี สรรพสังเกตุ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2