กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวรรณพร ชูศาลา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศศิ บุญต่อ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวโสรยา ยศหมึก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปรีชดา จันทมุณี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายฑิฆัมพร บุญชัก
ครู