ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน


จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2562

 

ชั้น / ห้องเรียน

                   นักเรียน


หมายเหตุ 

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1/1

12

10

22

 

อนุบาล 1/2

13

11

24

 

อนุบาล 2/1

13

13

26

 

อนุบาล 2/2

11

12

23

 

อนุบาล 3/1

15

17

32

 

อนุบาล 3/2

18

15

33

 

     รวมอนุบาล

82

78

160
 

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

30

15

45

 

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

28

14

42

 

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

14

19

33

 

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

24

14

38

 

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

18

22

40

 

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

13

22

35

 

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

23

14

37

 

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

17

20

37

 

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

16

14

30

 

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

13

18

31

 

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

11

18

29

 

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

15

13

28

 

     รวมประถมศึกษา

222

203

425
 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

14

10

24

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

13

11

24

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

16

10

26

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

17

10

27

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

10

9

19

 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 13 10

23

 

     รวมมัธยมศึกษา

83

60

143
 

รวมทั้งสิ้น

387

341

728