ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ส.ค. 61 การแข่งขันกีฬาสี
แข่งขันก๊ฬาสีโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่  3  สิงหาคม  2561
โรงเรียนเกตุชาติศึกษา/ชุดกีฬา โรงเรียนเกตุชาติศึกษา
21 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 อยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ - เนตรนารี  ชั้น ป.4 - ม. 3 อยู่ค่ายพักแรม วันที่ 21-23 กุมภาพัธ์ 2561
โรงเรียนเกตุชาติศึกษา/ชุดลูกเสือ โรงเรียนเกตุชาติศึกษา
09 ก.พ. 61 กิจกรรมเดินทางไกล
นักเรียน ชั้น อนุบาล 3  - ป. 3  เดินทางไกล

ณ โรงเรียนเกตุชาติศึกษา/ชุดลูกเสือ โรงเรียนเกตุชาติศึกษา
19 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาค
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา
รร.เกตุชาติศึกษา/ชุดนักเรียน รร.เกตุชาติศึกษา
14 ก.ค. 60 แข่งขันกีฬาสี
เกตุชาติเกมส์  ประจำปี 2560  ณ สนามโรงเรียนเกตุชาติศึกษา
รร.เกตุชาติศึกษา/ชุดกิฬา รร.เกตุชาติศึกษา
01 ก.ค. 60 ถึง 02 ก.ค. 60 แข่งขันฟุตซอล
เกตุชาติอารีน่า มาราธอนคัพ ครั้งที่ 1  ณ สนามเกตุชาติอารีน่า
รร.เกตุชาติศึกษา/ชุดกีฬา รร.เกตุชาติศึกษา