ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/งาน

          โรงเรียนขอแจ้งกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างปิดภาคเรียน (มีนาคม – พฤษภาคม 2560) ดังนี้

วันที่

กิจกรรม

หมายเหตุ

13 – 15 มี.ค.60

สอบปลายภาคเรียนทุกระดับ

 

16 มี.ค.60

ปิดภาคเรียนที่ 2 / 2559

 

17 มี.ค.60

พิธีมอบประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ชั้น อ.3,ป.6,ม.3

 

20 – 24 มี.ค.60

นักเรียนชั้น ม.1 , ม.2 สอบแก้ 0, ร

เวลา 09.00 – 15.30 น. (แต่งกายชุดน.ร.)

31 มี.ค.60

น.ร.ชั้น ป.6และม.3 รับเอกสารปพ.1

เวลา 09.00 – 12.00น.  (แต่งกายชุดน.ร.)

2 พ.ค.60

มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาล

เวลา 09.00 – 15.00 น.

3 พ.ค.60

มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถม

เวลา 09.00 – 15.00 น.

4 พ.ค.60

มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยม

เวลา 09.00 – 15.00 น.

8 – 12 พ.ค.60

-          ประกาศผลการเรียนชั้น ป.1 – ม.2

-          จำหน่ายชุดน.ร. และอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ

เวลา 09.00 – 15.00 น.

16 พ.ค. 60

เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้น

 

โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2560,17:11   อ่าน 414 ครั้ง