ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน


จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2561

 

ชั้น / ห้องเรียน

                   นักเรียน


หมายเหตุ 

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1/1

8

12

20

 

อนุบาล 1/2

11

10

21

 

อนุบาล 2/1

12

19

31

 

อนุบาล 2/2

17

10

27

 

อนุบาล 3/1

12

15

27

 

อนุบาล 3/2

13

12

25

 

     รวมอนุบาล

73

78

151
 

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

15

21

36

 

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

19

11

30

 

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

17

24

41

 

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

16

22

38

 

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

22

16

38

 

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

21

20

41

 

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

15

18

33

 

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

13

13

26

 

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

12

17

29

 

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

12

13

25

 

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

14

16

30

 

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

13

14

27

 

     รวมประถมศึกษา

189

205

394
 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

19

8

27

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

17

9

26

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

13

14

27

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

11

12

23

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

20

8

28

 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 19 8

27

 

     รวมมัธยมศึกษา

99

59

158
 

รวมทั้งสิ้น

361

342

703